شارژ ایرانسل
دعا بکن؛

ولی اگر اجابت نشد؛

با خدا دعوا نکن؛

میانه ات با او به هم نخورد؛

چون تو جاهلی؛

و او عالم و خبیر ...

#خدا #حقیقت #واقعیت #زندگی #دوستانه #مذهبی #عاشقانه #مفهومی #خدا
خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور
کوری یعقوب یا رسوایی بانوی مصر
اولی عشق است اما ؟؟؟
دومی تاوان عشق...
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل

خرید آنلاین شارژ ایرانسل

فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل
 با تمام ِ وجود باور کنیم که  خـــــــداوند  آنجا که راه نیسـت راه مـی گشاید و هرگز دیر نمـی کند

#واقعیت #دلنوشته #عاشقانه #احساسی #دوستانه #مذهبی #واقعیت #مذهبی #دلتنگی
شارژ ایرانسل ( بهترین پشتگرمی برای یک زن
یک مرد خوب است
و بهترین دلگرمی برای یک مرد
یک زن خوب ...
خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل

خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل
راز گیسوی تو، دنیای شگفت انگیزیست
که به اندازه ی صد فلسفه، معنا دارد
 
خرید شارژ ایرانسل
به چال گونه ات ...
گاهی میشود سوگند خورد
اما به چشمهایت , همیشه ...
فروشگاه شارژ ایرانسل

فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور
چشم هایت را که میدوزی به من؛گم میکنم

دست وپارا ؛کوچه را؛حتی نشان خانه را

#ازخودم
فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل Etore
فصلِ #دونفره هاستــ
منم که باید دستامو بزارم تو جیبمو
تنهایی
رو جدولِ خیابونا راهـ برـم ...
شارژ فروشی ایرانسل

سایت ایتور