پرداخت اینترنتی قبض جریمه

کاش این مردم می فهمیدند...

حالی که پریشان است...

آرامش میخواهد، نه سرزنش...!
سایت پرداخت قبض جریمه

قبض جریمه
یکی را دوست میدارم ولی افسوس او هرگز نمی داند
نگاهش می کنم شاید،بخواند از نگاه من که اورا دوست می دارم،ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمی خواند...
#عاشقانه

پرداخت قبض جریمه بانک ملی
به بعضیا باید گفت : عزیزم تو از شعورت استفاده کن ، اگه تموم شد من بازم برات میخرم !
پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور