نیمه دوم عمر آدمی غمگین تر از نیمه نخست اوست... گرچه در جهان سوم معمولا نیمه اول غایب است

دوباره سیب بچین حوا.... من خسته ام.... بگذار از اینجاهم بیرونمان کنند....

مشترک گرامی چه خبر؟ مامان بابا خوبن؟، علی کوچولو چه طوره؟ الهی ایرانسل قربونش بره. فروشگاه اینترنتی شارژ رایتل همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانش عسلیست نه برای رنگش برای اینکه شیرین ترین لحظاتم در چشمان او خاطره شده اند

خرید شارژ رایتل، شارژ رایتل

باکلی احساس به نامزدم میگم : وای چقدر دوست دارم…میگه از ته دل میگی؟ پ ن پ از سر پیچ لوزالمعده میگم!!! سایت خرید شارژ رایتل یه عده ادم نفهم هستن که میفهمن نفهم هستن ولی نمیفهمن که میفهمیم نفهمن اصلا یه وضی !

خرید شارژ رایتل، شارژ رایتل

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس می کنی، به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است! کارت شارژ رایتل پیداست هنوز شقایق نشدی زندانی زندان دقایق نشدی وقتی که مرا از دل خود می رانی یعنی که تو هیچ وقت عاشق نشدی زرد است که لبریز حقایق شده است است که با درد موافق شده است تلخ عاشق نشدی وگر نه می فهمیدی پاییز بهاریست که عاشق شده است

خرید شارژ رایتل، شارژ رایتل

زندگی هنر نقاشی کردن است بدون استفاده از پاک کن سعی کن همیشه طوری زندگی کنی که وقتی به گذشته برمیگردی نیازی به پاک کن نداشته باشی. شارژ رایتل سخــت است ببـــآزی تمــآمـِ احـسآسِ پآکــَت را و هنــــوز نفهمـیده بآشی اصلــــا دوستـــَت دآشــت ؟؟؟!!! :(((

بعضی از آدما با محبت درس نمیشن باید مثل خودشون باهاشون رفتار کنی :|

دیشب کلی مهمون خونمون بود همه پسر عمو هام داشتن از دوران سربازی شون میگفتن وخاطرات تعریف میکردن..یه دفعه عموم به من گفت تو چرا چیزی تعریفنمیکنی!!؟؟ بابام گفت ولش کن اوون سربازیش جای بوده خجالت میکشه!!!؟؟بعد کل فامیل با هم زدن زیر خنده آبروم کامل رفت فک و فامیله ما داریم ؟